فرمول تولید نوار تست پروتئین

 این فرمول برای ساخت نوار تست پروتئین کاربرد دارد  این نوار برای تشخیص میزان دفع پروتئین از کلیه از طریق ادرار به کار می رود این فرمول کاربردی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف کاربرد دارد ...