فایل تصاویر بافت خون، سلول ها و سرخرگ و سیاهرگ دیاپدز

در این فایل مجموعه ای از تصاویر میکروسکوپی و بافت شناسی بافت خون  از منابع اینترنتی جمع آوری شده است. و نامگذاری های فارسی به آن اضافه شده است.این تصاویر می تواند در تفهیم درس بافت شناسی و یا تهیه پاورپوینت کمک کننده باشد. فرمت تصاویر JPEG است و شامل 22 تصویر است. ...